Genel Kültür Genel Yetenek Testi

G.Kültür - G.Yetenek testine başlamadan önce formu doldurmanız gerekmektedir.

İsim SoyisimEmailTelefon Numarası
1) Edebiyatta çok önemli bir yanlış vardır: Bir yazarın
nasıl yazdığını anlatmasıdır. Roman, okunmak için
yazılmıştır zaten, dolayısıyla herhangi bir açıklamaya
gerek yoktur. Şu da bir gerçek, romanı ilk okuduğumuzda
bazı şeyleri görememiş ya da anlamamış
olabiliriz; fakat bu durum çok normaldir. Yazarın
bunları sayfalarca açıklaması, yapıtın en karmaşık
köşelerine rehber eşliğinde geziler düzenlemesi
bana göre yazara düşmez.
Yukarıdaki parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
2) O kadar çok araştırmalı ve okumalıyız ki dünkü sabunla
bugünün elbisesini yıkamaya çalışanları
diğerlerinden ayırabilelim.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen kişiler
aşağıdakilerden hangisidir?
3) “Kendimi bildim bileli yazıyorum, desem yanlış olur.
Yazmaya başladığımdan beri kendimi biliyorum.”
cümlesinde vurgulanmak istenen asıl yargı aşağıdakilerden
hangisidir?
4) (I) Türk dili, yaygın olduğu ülkelerin özelliğine, o ülkelerde
yaşayan halkın geçirdiği tarihsel gelişmelere
göre birçok lehçeye ayrılmıştır. (II) Bu ayrım onu
bilimsel bakımdan bir bütün saymamızı engellemez.
(III) Türkiye Türkçesine en yakın Azericeden, en uzak
sayılan Yakutçaya kadar tüm lehçeler tek bir kökün
ortak nitelikler taşıyan dallarıdır. (IV)Türkiye Türkçesi
bunların içinde sanat dili olmayı başaran en büyük
lehçedir. (V) Türkçeyle ilgili bilinçli bir çalışma, ancak
tüm bu lehçelerin karşılaştırmalı olarak incelenmesiyle
mümkündür.
Bu parçada Türk diline dair verilen numaralı
cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
5) (I) Uzun zamandan beri, bu yıl Nobel Edebiyat
Ödülü’nün bana verileceği söyleniyor. (II) Ne yalan
söyleyeyim, yazar olarak pek istemiyorum bu ödülü.
(III) Beni engeller, önümü keser. (IV) Çoğunuz bana
kızacaksınız; ama sadece duygularımı söylüyorum.
(V) Barış Ödülü olsa neyse... Onun anlamı başka.
(VI) Tabii bir yandan da bu ödüle layık görülmem
beni gururlandırıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi,
kendisinden önceki cümlenin gerekçesidir?
6) (I) Her siyasal sistem, aynı zamanda çatışmayı ve uzlaşmayı
içerir. (II) Açık ya da kapalı, yumuşak ya da
sert, çatışmanın olmadığı yerde uzlaşmadan söz edilemez.
(III) Her uzlaşma bir çatışmanın ürünü olduğu
gibi; her çatışma da, çok katı ve acımasız bir görünüm
altında olsa bile, mutlaka gelecekteki uzlaşmaların tohumlarını
taşır. (IV) En katı baskı rejimleri bile, belirli
bir düzeyde uzlaşmaya dayanır. (V) Toplumsal güçler
arasında hiçbir uzlaşmanın olmadığı yerde, siyasal sistem
de olmaz.
Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
7) (I) Sanatçı, daha çok yaşadıklarından yola çıkmış
bu romanında. (II) Aktardıklarını doğal, içten bir şekilde
sunmuş. (III) Her dize, öncekilerle bağlantı kurularak
işlenmiş. (IV) Olayların genişlemesi, değişik
tiplerin yaşantılarından kesitler de sunmayı gerekli
kılmış. (V) Bunun sonucunda da akıcılık ve sadelik
zaman zaman kesintiye uğramış.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri,
sözü edilen romanın içeriğiyle ilgilidir?
8) (I) Sanatçı, daha çok yaşadıklarından yola çıkmış
bu romanında. (II) Aktardıklarını doğal, içten bir şekilde
sunmuş. (III) Her dize, öncekilerle bağlantı kurularak
işlenmiş. (IV) Olayların genişlemesi, değişik
tiplerin yaşantılarından kesitler de sunmayı gerekli
kılmış. (V) Bunun sonucunda da akıcılık ve sadelik
zaman zaman kesintiye uğramış.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri,
sözü edilen romanın içeriğiyle ilgilidir?
9) “M.Ö. 2000’li yılların sonunda, Mezopotamya toplulukları,
çivi yazısının karakter sayısını 400’e kadar
düşürmüşlerdi ama henüz alfabeyi bulamamışlardı.”
cümlesinden çıkartılabilecek en kesin yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
10) I. tekerleğin icadından modern arabalara; karasabandan
traktöre
II. çok makineleşmenin, daha çok zaman ve emek
tasarrufu olduğunu, makinenin
III. üretim gücünün üstünlüğü sayesinde kendi hayatının
önemli ölçüde değiştiğini düşünmüştür
IV. geçen insan, teknolojik alanda gerçekleştirilen
bu gelişmelere en
V. azından makine gücünün insan ve hayvan gücüne
olan üstünlüğünü; daha
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
dördüncü olur?
11) Kitap yayımlandıktan sonra onu baştan sona okudum.
Sıcacık üslubu en temiz duyguları kalbinizin
en kuytu köşelerini çevreliyor. Bu kadar ilgi görmesini
şair şöyle dile getiriyor: “Hissiz duyguları yazıyorum.”
Bu parçada bulunmayan ses olayı aşağıdakilerden
hangisidir?
12) Artık demir almak vakti gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13) Geçen hafta bizi yemeğe davet eden bu arkadaştı.
Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
14) Geçen hafta bizi yemeğe davet eden bu arkadaştı.
Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
15) Günümüzdeki öykülerin en önemli özelliği, öykü kişilerinin
hiç konuşmaması ya da çok az konuşmasıdır.
Karşılıklı konuşmaların olmadığı yüzlerce, binlerce
öykü yazılıyor. Doğrusu bunun nasıl olduğunu
merak ediyorum. Elbette öykü, diyalogları zorunlu
tutmaz; ama öykü kişilerinin niçin bu denli dilsiz olduğu
da akla gelmiyor mu?
Bu parçanın tamamı dikkate alındığında yazar,
neden yakınmaktadır?
16) Bizim geçmişimizde atalarımıza ait kimi başarıların
varlığı, başkalarının böylesine övünülecek bir geçmişten
yoksun olması, aramızda bu açıdan bir ayrıcalık,
bir erdem, bir yaşam farkı doğurabilir mi? Bu
sorun tartışılmalıdır. Bir insanı yargılarken, kişisel
geçmişinden tamamı ile soyutlama olanağı her ne
kadar yoksa da yargının düne değil, bugüne bakarak
oluşturulması elbette daha uygundur. Toplumlar
için de durum farklı sayılmaz. Bir toplumu geçmişinden
tamamı ile soyutlayamayız. Ama o toplumun
bugününe bakarken, bugününü yargılarken geçmiş
günah ve sevaplarından çok bugünkü hal ve gidişi
önemlidir.
Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
17) Roman sayesinde başkalarının acılarına, sevinçlerine
katılıyor, hiç tanımadığımız insanların hangi şartlarla
baş başa olduğunu bir kitabın sayfalarından
öğreniyoruz. Günlük yaşamın dar sınırlarından ilgimizi
çeken bir romanın sayfalarıyla kurtuluyor, farklı
dünyaların insanlarıyla baş başa kalıyoruz. Dünya,
belki de bu kitaplar sayesinde küçüldü. Sinemayla
tiyatronun kısa süreli etkilerinin yanında, romanın
okuyucuya olan etkisi çok daha fazladır. Bu yüzden
romancıların pek çoğu günümüzde “düşünür” sayılmaya
başlandı. Hiçbir sosyal çalkantı, insanlığı
ilgilendiren büyük siyasi olaylar romancılardan yakasını
kurtaramadı.
Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
18) Sanatın alanı ile insanın hâkim olmaya çalıştığı alan
birdir. İnsanın içinde yaşamak zorunda olduğu madde
ve hareket dünyası ile davranışları ve rastgele
isteklerle dolu iç dünyası da sanatsal eylemlerle doludur.
Bir değneği kırmak, bir kulübe, gökdelen yapmak,
anlaşmak için dili kullanmak, ekin ekip biçmek,
çocukları besleyip eğitmek, bir kanun veya ahlak yasası
hazırlamak, elbise dokumak da birer sanatsal
eylemdir. Bu yüzden…
Yukarıdaki parça, anlam bütünlüğü dikkate alındığında
aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamamlanır?
19) “Asya’nın en büyük adamı.” diyor Leo Hartog, Cengiz
Han için. Cengiz Han’ın bu nitelemeyi hak edip
etmediği tartışılabilir belki; ama bu önemli tarihçi için
böyle. Kaldı ki Cengiz Han, Asya bozkırlarında başladığı
serüvenini Avrupa kapılarına kadar götürerek
tarihin en büyük göç dalgalarından birinin sebebi
olmuştur. Cengiz Han’ın bu inanılmaz hikâyesinin
büyüsüne kapılan Hartog, kitabında da kimilerine
göre eşi görülmemiş bir komutan, kimilerine göre
dünyada yatacak yer bulamayacak kadar zalim olan
Moğol’un etkileyici hikâyesini ele alıyor.
Aşağıdakilerin hangisi Cengiz Han’la ilgili olarak
bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
20) (I) Eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların beşiği olan
Anadolu’da suya ilişkin en zengin bilgi ve malzemeyi,
bize binlerce yıllık geçmişe sahip bir imparatorluk
başkenti, Bursa verir. (II) Çok erken bir yerleşim yeri
olan Bursa’ya kentin kuruluşundan itibaren yerleşen
uygarlıklar, suyla ilgili tesislere önem vermiştir. (III)
Şehrin dışında bulunan kaynaklardan suyu getirmek
için uzun kanallar açılmış ve yeraltı sularından faydalanmak
için kuyular yapılmıştır. (IV) Antik Çağ şehirlerinde
su dağıtımı evlere kadar yapılabiliyordu.
(V) Bizans Döneminde de bir süre devam eden bu
uygulamanın gerileme ve çöküşle birlikte kaldırıldığı,
suyun sadece saraya verilebildiği biliniyor. (VI)
Halk ise, açık ve kapalı sarnıçlarda biriken su ile ihtiyaçlarını
karşılamıştır.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?
21) m ve n birer rakamdır.
m.(m+3n)=7
olduğuna göre n.m çarpımı kaçtır?
22) x ve y birer doğal sayıdır.
5x + 3y = 128
olduğuna göre,x’in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
23) Üç kardeşin 3 yıl önceki yaş ortalaması y + 4 ve 2 yıl
sonraki yaş ortalaması 2y + 1’dir.
Buna göre 2y – 1 kaçtır?
24) Bir kağıda 1’den 9’a kadar olan sayma sayılarının bir
tanesi hariç hepsi yazılıyor.
Yazılmayan sayı ile yazılan sayılardan bir tanesinin
toplamı 8 olduğuna göre yazılmayan sayı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
25) Türkler Orta Asya da yaşarken bazı bölge ve alanlarda
kendilerine ait izler bırakmışlardır. Sonraki
dönemlerde yapılan kazılarda Türklere ait bir takım
kalıntılar bulunmuş ve bu yerler Kültür Merkezleri
olarak kabul edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya da Türklere
ait Kültür merkezlerinden biri değildir?
26) I. Türk tarihinde bilinen ilk Türk devleti
II. Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı
III. Yerleşik hayata geçen ikinci Türk Devleti
İslamiyet Öncesi Türk Tarihinde verilen yukarıdaki
özellikler aşağıdaki Türk devletlerinden hangilerine
aittir?
27) I. İdare II. Hukuk III. Askerlik
IV. Ticaret V. Güvenlik VI. Din
VII. Sosyal VIII. Tarım IX. Ekonomi
İkta sisteminin hangilerinin düzenli gerçekleşmesine
fayda sağladığı savunulabilinir?
28) Kubilay Hanlığı,’
I. Cengiz Han'ın torunu tarafından Çin’de kurulmuştur.
II. İtalyan Seyyah Marco Polo tarafından ziyaret
edilmiştir.
III. Özbenliklerini kaybetmişlerdir.
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
29) I. Haçlı Seferinin sonun da Kudüs Müslümanların
elinden çıkıp Haçlılara geçmiştir. Bu olaydan rahatsızlık
duyarak Haçlılarla Hıttın Savaşını yapıp
Kudüs’ü İslam Dünyasına geri kazandırıp III.Haçlı
Seferinin de düzenlenmesine neden olmuştur.
Yukarıda özelliği verilen Türk-İslam Hükümdarı
aşağıdakilerden hangisidir?
30) Osmanlı Devletinde;
I. Ekber ve Erşed Kanunun Çıkartılması
II. Veraset Sisteminde Değişiklik yapılması
III. Kafes Sisteminin Getirilmesi
IV. Sancağa Çıkma Uygulamasının başlatılması
uygulamalarından hangileri taht kavgalarını önlemeye
yönelik alınan tedbirlerdendir?
31) Osmanlı Devleti Türk Siyasi Birliğini sağlama faaliyetlerine
Orhan Gazi döneminden itibaren başlamıştır.
Bu amaç doğrultusunda bazı beyliklerle
mücadele edilmiş bazı beyliklerle akraba ilişkisi
kurulmuş bazı beyliklerden ise para ile toprak alınmıştır.
Türk Siyasi Birliğini sağlama yönünde aşağıdaki
beyliklerin hangisinde para ile toprak satın alınmıştır?
32) )) I.Ahmet - Ekber ve Erşed Kanunuu
)) III.Mustafa - Esham Usulü
)) Abdülmecid - Müsadere Sisteminin Kaldırılması
)) II.Mahmut - Karantina Uygulamasının Başlatılması
)) III.Selim - Yönetimin Yıldız Sarayına Taşınması
Yukarıda Padişah - Islahat eşleştirmesinde hangisi

yanlış eşleştirilmiştir.