İngilizce Dil Kursu

Genel İngilizce
Konya Bilgi Eğitim Kurumları İngilizce dil kursları sayesinde kelime dağarcığınız çok kısa bir zamanda 12.000 kelimeye ulaşacak.

Konya Bilgi Eğitim Kurumları size binlerce kelimeyi farklı yöntemlerle öğretmeyi amaçlar. Konuşma kalıplarını ve gramer bilgilerini görsel ve basit grafiklerle kullanımınıza sunar, son teknoloji ürünlerle,videolarla göze ve kulağa hitap eden ilginizi çekecek kareleri hizmetinize sunar. Kullanım yeri ve üslubunu gösterir. İngilizceyi anlama yeteneğiniz artar ve yabancı insanlarla tanışıp akademik olarak kendinizi geliştirme imkanı bulur, Master ve Doktora eğitimleriniz de sizi bir adım daha öne götürür.
Dil Eğitimini bitiren öğrencilerimiz Konya Bilgi Eğitim Kurumları Katılım sertifikasını almaya hak kazanır.

Beginner (Başlangıç) Seviyesi Nedir?
Genel İngilizcenin ilk seviyesi olan beginner (başlangıç) seviyesindeki eğitim, öğrencinin İngilizceye alışma aşamasıdır. 120 ders sürecek olan bu seviyede öğrenci sözcük darağacını geliştirerek basit cümleler kurmayı öğrenir ve grup sohbetlerine rahatlıkla katılabilir. İngilizce’yi öğrenecek kişinin, İngilizce’de zaman ve temel cümle yapılarıyla tanışması sağlanır. Dili, sosyal hayatında kullanmayı hedefleyen öğrenci, belirlenen konu üzerinde oldukça fazla pratik yapma imkanına sahip olur. Kişi bu sayede İngilizce düşünme, İngilizce anlama ve İngilizce cevaplama yetisini, seviyesine uygun olarak kazanır. Bu seviye, İngilizce eğitiminin başarıyla tamamlanması açısından son derece önem arz eder. Bu nedenle başlangıç seviyesindeki dil eğitiminin uzman bir kadrodan alınması Konya Bilgi Eğitim Kurumları tarafından desteklenir.

Elementary (Temel) Seviyesi Nedir?
Başlangıç seviyesini tamamlayan ve kurs sonrası sınavını geçen öğrenciler için hazırlanan bu seviyede; Günlük hayatta , her türlü konuda cümle kurmaya yardımcı olacak temel konular öğretilir ve öğrenciye bol bol pratik yapma imkanı sunulur. İngilizceyi hayatında sorun olmaktan çıkartacak kişinin, çokça egzersiz yapması amaçlanır ve bu sayede öğrencinin İngilizce dil kurallarını pratiğe dökmesi için tasarlanmış programlarla eğitim alması sağlanır. Bir yabancı dili öğrenmede, yalnızca o dilin kurallarını öğrenmek yeterli olmaz. Bu nedenle bilinenin aksine, kişiye sadece dil kuralları öğretilmez; öğrencinin dinleme ( Listening), konuşma(Speaking), yazma ( Writing ) alanlarında da dil becerisinin gelişimi sağlanır. Dil kuralları öğretiminin yanı sıra öğrencinin dil becerisi gelişimini de hedefler ve bu hedef doğrultusunda gerek derslerde, gerek ders dışı faaliyetlerde, dil öğrenen kişinin bol bol pratik yapmasına olanak sağlar.

Pre-Intermediate (Orta Seviye Öncesi) Seviyesi Nedir?
Temel Seviyeyi tamamlayan ve kurs sınavını geçen öğrenciler  artık İngilizce temellerini almış oldukları için dil bilgisinde daha kolay ilerleyebilecekler. Pre-intermediate seviyesi, yoğun bir Gramer eğitimi vermenin yanında sınıftaki diyaloglara katılma ve daha güçlü bir konuşma için öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlar. Bu sayede dilin temel yapısını daha iyi çözmeleri için olanak sağlanır. Yabancı bir dil öğrenirken yaşanılan en büyük sorun, öğrenilen dilin, anadilimiz ile karşılaştırma yapılarak öğrenilmeye çalışılmasıdır. Pre-intermediate seviyesi, bu sorunun çözüme kavuştuğu son seviyedir. İngilizcenin alt yapısını ve dil bilgisini başlangıç seviyesinde öğrenmeniz dolayısıyla Pre-intermediate seviyesinde, günlük iletişimde daha zengin ifadeler kullanmanızı sağlayan yeni kelimeleri dağarcığınıza katarız. Artan kelime dağarcığınız, sürekli olarak gelişen dil bilginiz  ve pratikte kazandığınız hız sayesinde artık sadece güncel olayları anlamakla kalmayacak, aynı zamanda olan biteni daha iyi sorgulayacak ve fikrinizi daha net biçimde ifade edebileceksiniz.

Intermediate (Orta) Seviyesi Nedir?
Orta seviye kurs sınavını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin , Yazma (Writing) ve Konuşma (Speaking) becerilerindeki dil bilgisi doğruluğunun daha bilinçli düzeye ulaştırmaları için oluşturulmuş seviyedir.Bu kurda kursiyerler dil bilgisi kuralları ile kurdukları cümlenin anlamı arasındaki ilişki sayesinde duygularını daha iyi ifade eder ve karmaşık olan konularda da diyalog oluşturabilme becerisine sahip olurlar. Bu seviyedeki dil bilgisi günlük hayattaki kullanacağınız tüm kelime dağarcığına sahip olmanıza imkan tanımakla beraber akademik düzeyde takip edebileceğiniz gazete, makale, roman gibi metinlerin alt yapısının karşılandığı bir seviyedir. Günlük iletişim ihtiyacınız için kullanacağınız aktif kelime dağarcığınız 400’e (Günlük Türkçe iletişimde kullanılan kelime sayısı 400-600 civarındadır.) ulaşır. Intermediate seviyesinde kelime hazineniz ise 1000-1200’e ulaşacaktır.

Upperintermediate – Advanced (İLERİ) Seviyesi Nedir?
Orta Seviyeyi tamamlayan kursiyerlerin genel İngilizce programının bu son seviyesinde dil becerilerini hatasız kullanmalarını sağlamak amaçlanır. Bu seviyeye ulaşan kursiyer, dil bilgisi kurallarına tamamen hakim olduğu için bu seviyede kursiyerin diğer dil becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilir. Ve daha güçlü bir dil bilgisi temeli kazandırılır, okuduklarına anlam verme yeteneği geliştirilir, etkin dinleme becerileri arttırılır. Alacakları bu eğitim ile İngilizceye tamamen hakim olarak konuşma ve yazmada her hangi bir zorlukla karşılaşmadan YDS ,TOEFL, IELTS gibi akademik eğitim programlarında başarı sağlayabilirler .

Kursiyerlerin kelime ve dil bilgileri üst seviyede olur ve ana dili İngilizce olan biriyle rahatlıkla kendi ana dilleri gibi iletişim kurabilirler.