Öabt Fen Bilgisi Öğretmenliği Kursu

Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

Fizik
– Fiziğin Alt Dalları, Vektörler, Kuvvet
– Kütle Merkezi, Moment, Basit Makineler
– Hareket
– Maddenin Mekanik Özellikleri
– Basınç
– Sıvıların Kaldırma Kuvveti
– Isı, Sıcaklık ve Genleşme
– İş, Güç, Enerji
– Newton’un Yasaları ve Uygulamaları
– Yeryüzünde Hareket
– Basit Harmonik Hareket
– İtme (İmpuls) ve Momentum
– Elektrostatik ve Elektrik
– Alternatif Akım
– Manyetizma
– Modern Fizik
– Geometrik Optik
– Dalga Hareketi ve Atom Modelleri

Kimya
– Genel Kimya
– Organik Kimya
– Analitik Kimya
– Kimyada Özel

Biyoloji
– Hücre Bölünmesi / Canlıların Sınıflandırılması
– Dokular
– İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, İnsansal Sistemler
– Kalıtım
– Evrim

Yer Bilimi (Jeoloji)
– Jeolojinin Tanımı ve Konusu
– Dünyanın Oluşum Teorileri
– Yerküre’nin Şekli ve Boyutları, Dünya’nın Yapısı
– Atmosfer
– Dünya’nın Hareketleri
– Kayaçlar
– Toprak
– Yer kabuğunun Oluşmasına Sebep Olan Genel Etkenler
– Yer kabuğunu Oluşturan Maddeler
– Stratigrafi
– Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
– Jeolojik Devirler

Astronomi
– Astronominin Gelişimi
– Astronomiye Yön Veren Bilim Adamları
– Newton Yasaları
– Güneş Sistemi
– Gezegenler
– Gökadalar
– Yıldızların Oluşumu
– Süper Kırmızı Dev
– Beyaz Cüce
– Beyaz Delik
– Solucan Deliği
– Bilimin Doğası
– Bilimin Özellikleri
– Bilimin Gelişimi ve Geçirdiği Evreler
– Bilimsel Yöntem, Bilim Felsefesi

Çevre Bilimi
– Çevre Eğitimi ve Tarihsel Gelişimi
– Ulusal Çevre Kuruluşları ve Faaliyetleri
– Çevre
– Ekoloji
– Çevre Sorunları
– Küresel Çevre Sorunları
– Enerji ve Çevre
– Biyoçeşitlilik

Alan Bilgisi
– Programın Tanıtımı, Programın Vizyonu ve Amaçları
– Programın Temel Yapısı(Öğrenme Alanları)
– Programın Uygulaması ile Ilgili Esaslar, Sarmal Içerik Tasarımı
– Bilgi Türleri (Bilimin Doğası)
– Bloom’un Bilişsel Alan Basamakları
– Piaget’in Soyut Işlemler Dönemindeki Düşünme Becerileri
– Kavram Öğretimi ve Kavram Yanılgıları
– Kavram Öğretim Teknikleri
– 5E Modeli
– Deney Çeşitleri ve Laboratuar Uygulamaları, Laboratuarda Bulunan Logolar
– Ölçme Değerlendirme