Öabt Fizik Öğretmenliği Kursu

Fizik Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

Mekanik
– Vektörler
– Denge – Tork
– Kütle Merkezi
– Basit Makineler
– Doğrusal Hareket
– Atışlar
– Düzgün Dairesel Hareket
– Basit Harmonik Hareket
– Dinamik
– İş, Güç, Enerji
– Yer Yüzünde Hareket
– Periyodik Hareketler
– İtme ve Momentum
– Genel Hakim Yasası
– Açısal Momentum

Elektrik ve Manyetizma
– Elektrostatik
– Elektrik Akımı
– Elektriksel Kuvvet
– Mıknatıs ve Manyetik Alan
– Alternatif Akım
– Elektronik Devre Elemanları
– Transformatör

Madde ve Özellikleri
– Fiziğin Doğası
– Maddenin Halleri
– Kaldırma Kuvvetleri
– Isı, Sıcaklık, Genleşme
– Basınç

Dalgalar ve Optik
– Gölge ve Yarı Gölge
– Aynalar
– Mercekler
– Işığın Kırılması
– Renklenme
– Aydınlanma
– Ses, Deprem ve Su Dalgaları
– Işığın Dalga Modeli
– Işıkta Girişim
– Fotoelektrik ve Compton Olayı

Modern Fizik
– Atom Fiziği
– Nükleer Fizik
– Radyoaktivite
– Yıldızlardan Yıldızsılara
– Elektromanyetik Dalgalar
– Yarı İletkenler (Süper İletkenler)
– Görelilik

Alan Bilgisi
– Fizik Dersi Öğretim Programının Temelleri / Vizyonu – Temel Yapısı
– Fizik Dersi Öğretim Programının Temel Yaklaşımı
– Fizik Dersi Öğretim Programının Öğrenme Alanları
– Fiziğin Doğası
– Fizik Dersinin Öğretimi (Strateji / Yöntem ve Teknikler)
– Kavram Öğretimi
– Kavram Yanılgıları
– Programın Değerlendirme Süreci