Öabt Matematik Öğretmenliği Kursu

Analiz
– Sayılabilir – Sayılamaz Kümeler ve Küme İşlemleri
– Özel Tanımlı Fonksiyonlar
– Limit – Süreklilik
– Türev ve Uygulamaları
– İntegral ve Uygulamaları
– Diziler
– Seriler ve Yakınsaklık Testleri
– Kuvvet Serileri, Taylor Serileri
– Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik
– Kısmi Türev ve Geometrik Anlamı
– Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Minimum ve Maksimumlar
– İki katlı İntegraller

Cebir
– Matrisler – Determinantlar
– Lineer Denklem Sistemleri
– Vektör Uzayları
– İç Çarpım Uzayları
– Lineer Dönüşümler ve Matrisler
– Özdeğer ve Özvektörler
– Modüler Aritmetik
– Gruplar
– Halkalar
– Cisimler

Geometri
– Doğrunun Analitik İncelenmesi
– Çemberin Analitik İncelenmesi
– Düzlemde Vektörler
– Konikler
– Uzayda Doğru – Düzlem – Vektör – Simetri, Küre
– Vektörel Çarpımın ve Karma Çarpımın Geometrik Yorumları
– İkinci Dereceden (Kuadrik) Yüzeyler
– Kutupsal Koordinatlar

Uygulamalı Matematik
– Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması
– Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler
– Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler Uygulamarı (Yörüngeler)
– Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler
– Laplace Dönüşümü
– Rastgele Değişkenler ve Beklenen Değer
– Kesikli Olasılık Dağılımları(Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün dağılım)
– Sürekli Rastgele Değişkenlerin Dağılımı (Normal Dağılım)
– Merkezi Eğilim Ölçüleri, Yayılma Ölçüleri
– Hipotez Testi

Alan Bilgisi
– Matematiğin Tarihsel Gelişimi
– Matematiğin Felsefesi
– Matematik Dersi Öğretim Programı
– Amaçları
– Vizyonu
– İlkeleri
– Tahmin Stratejileri
– Öğrenme Alanları / Kazanımlar
– İspat Yöntemleri
– Ortak Beceriler / Alana Özgü Beceriler
– Stratejiler
– Yöntem / Teknikler
– Kavram Yanılgıları
– Matematik Öğretiminde Hedef Alanları (Bloom)
– Matematik Ölçme Değerlendirme