Öabt Rehber Öğretmenliği Kursu

Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri
– Psikolojik Danışma ve Danışmanın Özellikleri
– Danışma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve İletişim
– Psikolojik Danışma Ilke, Teknik ve Becerileri
– Psikolojik Danışmada Amaç Oluşturma

Psikolojik Danışma Kuramları
– Psikanalitik Terapi
– Adler Terapisi
– Varoluşçu Terapi
– Birey Merkezli Terapi
– Gestalt Terapi
– Davranışçı Terapi
– Bilişsel Davranışçı Terapi
– Gerçeklik Terapisi
– Feminist Terapi
– Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi
– Aile Sistemleri Terapisi

Davranış ve Uyum Problemleri
– Davranış ve Uyum Problemlerinin Tanımı
– Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi ve Anormallik Belirtileri
– Stres, Beden ve Zihin Sağlığı
– Problem Etmenleri ve Bakış Açıları
– Klinik Değerlendirme, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
– Duygu Durum Bozuklukları
– Kaygı Bozuklukları
– Cinsel İşlev Bozuklukları
– Yeme Bozuklukları
– Madde Bağımlılığı Bozuklukları
– Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
– Uyku Bozuklukları
– Dürtü Bozuklukları
– Kişilik Bozuklukları
– Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Bozukluklar

Bireyi Tanıma Teknikleri
– Bireyi Tanıma
– Bireyi Tanıma Teknikleri
– Psikolojik Testler ve Değerlendirme Süreci
– Test Dışı Teknikler ve Değerlendirme Süreci

Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma
– Grupla Psikolojik Danışmaya İlişkin Kavramlar
– Direnç ve Özellikleri
– Transferans- Karşıt Transferans
– Grubun Özellikleri ve Terapötik Güçler
– Grubun Evreleri ve Amaçları
– Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar
– Çeşitli Grup Türleri ve Amaçları

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
– Mesleki Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
– Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler
– Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Kuramları
– Özellik- Faktör Kuramları
– Psikodinamik Yaklaşımlar
– Gelişimsel Yaklaşımlar
– Sosyal ve Bilişsel Yaklaşımlar
– Kariyer Danışmanlığı Süreci ve Değerlendirme

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme
– Psikolojik Danışma ve Rehberlik Modelleri
– Gelişimsel Rehberlik Programı
– Programın Ögelerine Hazırlanması
– Boyutları ve Değerlendirme Aşaması
– Ülkemizde Rehberlik Hizmetleri Örgütü

Mesleki Etik ve Yasal Konular
– Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik İlkeler
– Yasal Konular

Alan Bilgisi
– Rehberlikle Ilgili Genel Kavramlar
– Rehber Öğretmenin Eğitsel, Mesleki ve Kişisel Rehberlikle Ilgili Görevleri
– Rehber Öğretmenlerin Kullandığı Teknik ve Dosyalar
– Rehberlik Türleri ve Müdahaleler
– Rehberliğin Kapsamı
– Okullarda Kriz Durumunda Rehber Öğretmenlerin Müdahale ve Davranışları