Öabt Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kursu

Sosyal Bilgiler Ders Alanlarının Konu İçerikleri
Uzman sınav ekibimizin katkılarıyla ÖABT’de sorulan soruların içeriğine dayanılarak hazırlanan kurslarımız ile, Sosyal Bilgiler Öğretmeni adaylarına iyi bir destek olmaktayız.

Alan Bilgisi
– Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı, Yeni ve Yakın Çağ Tarihi
– İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı
– Orta Çağ Tarihi
– Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Günümüz Dünya Sorunları
– Çağdaş Dünya Tarihi
– Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya, Genel Fiziki Coğrafya, Ülkeler Coğrafyası, Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası,
– Siyasi Coğrafya, Türkiye Fiziki Coğrafyası
– Siyaset Bilimine Giriş, Temel Hukuk
– Demokrasi ve İnsan Hakları, Sosyal Bilgilerin Temelleri
– Vatandaşlık Bilgisi
– Arkeoloji
– Antropoloji
– Felsefe
– Ekonomi
– Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
– Sosyal Proje Geliştirme
– Özel Öğretim Yöntemleri I, Özel Öğretim Yöntemleri II
– Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri
– Drama